Akreditace MŠ

Řada rodičů neví, jaké jsou rozdíly mezi školkami obecními a soukromými, a že ne všechny soukromé MŠ a předškolní zařízení patří do jednoho pytle. Poznejte rozdíly!

Pro upřesnění rozdílů mezi jednotlivými typy předškolních a obdobných zařízení je zde následující rozdělení.

Rozdělení mateřských škol:

Obecní MŠ

 • Dostávají dotace od státu a zřizovatele (město, obec, svazek obcí)
 • Musí mít personál odborně vzdělaný podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vybírají příspěvek od rodičů nepřevyšující 10% skutečných nákladů na provoz zařízení. Rodiče dále připlácejí za stravu (nákupní košík – ano), nikoliv za provoz související s její přípravou (provozní, personální náklady – ne)
 • Musí dodržovat legislativu i další pravidla (Školský zákon, Rámcový vzdělávací plán, Správní řád pro přijímání dětí do stavu atd., BOZP, školení první pomoci, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogická evaluac e =průběžné hodnocení dětí a dodržování vzdělávacího plánu a cílů)
 • Podléhají kontrole ze strany České školní inspekce
 • Podléhají kontrolám ze strany Krajské hygienické stanice, Hasičů, Stavebního úřadu, Krajského úřadu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
 • Dětem nabízí standard ve výchově a vzdělání s ohledem na zajištění návaznosti znalostí a dovedností při přechodu na ZŠ
 • Ve třídách je povoleno max. 28 dětí

Soukromé MŠ zařazené do Školského rejstříku

Sem patří i MŠ U Letiště, firemní školky aj.

 • Dostávají dotace od státu, nikoliv od města či obce a dále vybírají od rodičů školné
 • Musí mít personál odborně vzdělaný podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Musí dodržovat legislativu i další pravidla (Školský zákon, Rámcový vzdělávací plán, BOZP, školení první pomoci, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogická evaluace=průběžné hodnocení dětí a dodržování vzdělávacího plánu a cílů)
 • Podléhají kontrole České školní inspekce a výše státního příspěvku je závislá na jejím hodnocení
 • Podléhají kontrolám ze strany Krajské hygienické stanice, Hasičů, Stavebního úřadu, Krajského úřadu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
 • Dětem nabízí standard ve výchově a vzdělání s ohledem na zajištění návaznosti znalostí a dovedností při přechodu na ZŠ
 • Ve třídách zpravidla bývá menší počet dětí na učitele = možnost intenzivnější individuální práce s dětmi
 • Firemní mateřské školy mohou být též zapsané v rejstříku škol – § 34, odst. 8 školského zákona

Ostatní

Miniškolky, dětské koutky, mateřská centra atd.

 • Neprošly náročnými kritérii pro zápis do Rejstříku škol a školských zařízení
 • Ve většině případů nesplňují normy na hygienické požadavky týkající se: WC, a umýváren pro děti (1x wc na 5 dětí, 1x umyvadlo na 5 dětí v požadovaných výškách), ručníky pro každé dítě zvlášť, postýlka pro každé dítě zvlášť. Prostory herny v odpovídající velikosti (4m2/1dítě), venkovní prostory v odpovídající velikosti a bezpečnosti, … Příprava a výdej stravy podléhá také velmi přísným kritériím z důvodu omezení rizik přenosu alimentární nákazy atd.
 • Neřídí se školskou legislativou, pouze legislativou živnostenského zákona/živnosti volné
 • S dětmi může pracovat kdokoliv – nevyžaduje se výpis z trestního rejstříku, nemusí zde pracovat pedagogové specializovaní na předškolní věk
 • Nepodléhají kontrole ze strany České školní inspekce
 • V mnoha případech o provozech soukromých školek neví a provoz ani nemůže dozorovat Krajská hygienická stanice
 • Není zaručena dlouhodobá kvalita poskytovaných výchovně-vzdělávacích služeb, kontrola je pouze na rodičích
 • Mohou nabízet velké množství zájmových aktivit a různorodých kroužků bez ohledu na potřebu dětí v daném vývojovém stadiu a s přihlédnutím na jejich individualitu
 • Není hodnocen pokrok dítěte v průběhu vzdělávání, nejsou přijímána žádná nápravná opatření. Děti nejsou předběžně diagnostikovány pedagogickým personálem, rodiče nebývají poučeni o možných postupech při nestandardním vývinu dítěte.
 • Neexistuje ani malá záruka adekvátní připravenosti dítěte na vstup do školy (grafomotirika, motorika, míra socializace …).

Za své peníze musíte chtít tu nejlepší kvalitu výchovy a vzdělávání vašeho dítěte! Nechtějte pouze hlídárnu!

Pro svého potomka zajistěte místo ve školce kontrolované.
Mateřská škola U Letiště je zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení.
Registrace REDIZO je pod číslem 691003157.