Hodnocení školky

The optimal premium essay coming up with business gives you personalized documents of top quality for cheap price level. Find correct publisher to obtain essay published in certain hours custom essays

Školní inspekce hodnotí úroveň vzdělávání a vedení pedagogického procesu v MŠ jako nadstandartní a celé hodnocení je velice pozitivní. Více se dočtete v následujících inspekčních zprávách
ČŠI inspekční zpráva květen 2018
Inspekční zprávě 2012.

„Velmi pozitivně jsou hodnoceny vzdělávací strategie pedagogických pracovnic, vysoce příznivá atmosféra a kvalitní materiálně technické zázemí MŠ. Škola využívá vhodných a účelných strategií k podpoře úspěšnosti dětí. Sledovaný průběh předškolního vzdělávání, především činností učení a individuální přístup přispívá k rozvoji dětí v sociální, interpersonální a komunikativní oblasti, podporuje duševní pohodu a rovnoměrný rozvoj základů klíčových kompetencí.

Úroveň vzdělávání a vedení pedagogického procesu jsou hodnoceny jako nadstandartní.

MŠ zajišťuje bezpečnost i ochranu zdraví dětí a podporuje jejich všestranný fyzický, psychický i osobnostní vývoj. Vyhodnocuje zdravotní i bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci.

Škola má všechny předpoklady k dalšímu kvalitativnímu rozvoji.“

-Závěry, celkové hodnocení školy, inspekční zpráva ČŠIL-116/12-L, Liberecký inspektorát České školní inspekce

A co říkají rodiče? Přečtěte si v referencích :o)

Jot down my essay at some point! Request papers from the quality lineup that offers newspaper producing on just about any area. cheap, Fast and unique essay writer service