Hodnocení školky

Školní inspekce hodnotí úroveň vzdělávání a vedení pedagogického procesu v MŠ jako nadstandartní a celé hodnocení je velice pozitivní. Více se dočtete v následujících inspekčních zprávách
Inspekční zpráva 2018
Inspekční zprávě 2012.

„Velmi pozitivně jsou hodnoceny vzdělávací strategie pedagogických pracovnic, vysoce příznivá atmosféra a kvalitní materiálně technické zázemí MŠ. Škola využívá vhodných a účelných strategií k podpoře úspěšnosti dětí. Sledovaný průběh předškolního vzdělávání, především činností učení a individuální přístup přispívá k rozvoji dětí v sociální, interpersonální a komunikativní oblasti, podporuje duševní pohodu a rovnoměrný rozvoj základů klíčových kompetencí.

Úroveň vzdělávání a vedení pedagogického procesu jsou hodnoceny jako nadstandartní.

MŠ zajišťuje bezpečnost i ochranu zdraví dětí a podporuje jejich všestranný fyzický, psychický i osobnostní vývoj. Vyhodnocuje zdravotní i bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci.

Škola má všechny předpoklady k dalšímu kvalitativnímu rozvoji.“

-Závěry, celkové hodnocení školy, inspekční zpráva ČŠIL-116/12-L, Liberecký inspektorát České školní inspekce

A co říkají rodiče? Přečtěte si v referencích :o)