Přístup a metodika

Vzdělávací program – metodika „Začít spolu“

Pracujeme s dětmi za pomoci metodiky „Začít spolu“ – vzdělávacím programem s důrazem na individuální přístup k dítěti a na partnerství školy a rodiny. Naše paní metodička Eva Medunová je certifikovanou mezinárodní metodičkou tohoto vzdělávacího programu.

MŠ U Letiště pracuje se školním vzdělávacím programem, který vychází z rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT. Vzdělávací program je šitý na míru velikosti naší školky. Při práci s dětmi volíme individuální přístup zohledňující rozdílné potřeby každého jednotlivce.

Principy metodiky programu „Začít spolu“

  • Individuální přístup k dítěti
  • Integrované učení hrou a činnostmi
  • Plánování a pozorování
  • Centra aktivit ve třídě
  • Aktivní účast rodin
  • Profesní a osobní růst pedagogů

Na dodržování vzdělávacího programu a chod školky dohlíží Česká školní inspekce.
Inspekční zpráva je k nahlédnutí zde:

Inspekční zpráva 2012

Inspekční zpráva 2018

ms-vzookluci