Důležité dokumenty

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání v MŠ- U Letiště s.r.o. proběhne 15.5. 2024 od 9:00 do 12:00 v budově školy. Mimo tento termín neváhejte kontaktovat ředitelku školy s dotazem na volná místa ve školce.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z následujících kritérií:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zápis od šk. r. 2024/2025
1. Věk dítěte
2. Sourozenec ve školce

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce školy dne 24.6.2024:
reg. čísla přijatých dětí.

Vyjádření o přijetí si zák. zástupce může vyzvednout v budově školy kdykoliv po předcházející tel. dohodě ve dnech 27.-31.6.2024. Poté je zašleme na adresu trv. bydliště s doručenkou do vlastních rukou.

žádost pro školní rok 2024/2025:

  •  

_________________________________________________________________________________

Desatero předškoláka
Dozvíte se zde, co by mělo zvládat dítě před nástupem na základní školu ;o)

Inspekční zpráva 2012

Inspekční zpráva květen 2018
Podívejte se, jak se české školní inspekci líbilo u nás ve školce.
Dostali jsme velmi pozitivní hodnocení :o)

KHS Protokol o kontrole březen 2024

Vnější školní řád upravuje podmínky docházky dětí do školky. Naleznete jej na nástěnce v šatně.