Důležité dokumenty

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání v MŠ- U Letiště s.r.o. proběhne 13.5. 2021 od 8:00 do 15:00 v budově školy. Mimo tento termín neváhejte kontaktovat ředitelku školy s dotazem na volná místa ve školce.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z následujících kritérií:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zápis od šk. r. 2021/2022
1. Věk dítěte
2. Sourozenec ve školce

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce školy dne 21.6.2021:
reg.čísla přijatých dětí

Vyjádření o příjetí si zák.zástupce může vyzvednout v budově školy kdykoliv po předcházející tel. dohodě ve dnech 21.-22.6.2021. Poté je zašleme na adresu trv.bydliště s doručenkou do vlastních rukou.

žádost pro školní rok 2021/2022:
WORD: Žádost o přijetí 2021-22
PDF: Žádost o přijetí 2021-22

_________________________________________________________________________________

Desatero předškoláka
Dozvíte se zde, co by mělo zvládat dítě před nástupem na základní školu ;o)

Inspekční zpráva
Podívejte se, jak se české školní inspekci líbilo u nás ve školce.
Dostali jsme velmi pozitivní hodnocení :o)

Vnější školní řád upravuje podmínky docházky dětí do školky. Naleznete jej na nástěnce v šatně.