Důležité dokumenty

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ- U Letiště s.r.o. proběhne 1.6. 2017 od 12:00 do 15:00 v budově školy. Mimo tento termín neváhejte kontaktovat ředitelku školy s dotazem na volná místa ve školce:)

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z následujících kritérií:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zápis od šk. r. 2017/2018
1. Věk dítěte
3. Sourozenec ve školce

Seznam přijatých dětí zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce školy dne 22.6.2017:
reg.čísla přijatých dětí

Vyjádření o příjetí si zák.zástupce může vyzvednout v budově školy kdykoliv po předcházející tel. dohodě ve dnech 22.-24.6. Poté je zašleme na adresu trv.bydliště s doručenkou do vlastních rukou.

žádost pro školní rok 2017/2018
žádost o přijetí 2017_2018

žádost pro školní rok 2016/2017
Žádost_o_přijetí_dítěte_k_předškolnímu_vzdělávání_VZOR

_________________________________________________________________________________

Desatero předškoláka
Dozvíte se zde, co by mělo zvládat dítě před nástupem na základní školu ;o)

Inspekční zpráva
Podívejte se, jak se české školní inspekci líbilo u nás ve školce.
Dostali jsme velmi pozitivní hodnocení :o)

Vnější školní řád upravuje podmínky docházky dětí do školky. Naleznete jej na nástěnce v šatně.