Školné

Docházka ve školním roce 2022/2023. Školné se platí 11x v roce, prázdniny se neplatí:)

ŠKOLNÉ celkem ŠKOLNÉ Stravné Fond aktivit
6.800,-Kč 5.550,-Kč 1.250,-Kč 0,-Kč
POLOVIČNÍ ŠKOLNÉ celkem ŠKOLNÉ Stravné Fond aktivit
4.390,-Kč 3.765,-Kč 625,-Kč 0,-Kč
ADAPTAČNÍ ŠKOLNÉ 1x týdně ŠKOLNÉ Stravné Fond aktivit
1.500,-Kč 1.250,-Kč 250,-Kč 0,-Kč

Další informace:

  • Školné na každý měsíc musí být uhrazeno vždy do 15. dne měsíce předcházejícího.
  • Odhlášení dítěte z docházky je stanoveno ve školním řádu na 60 dní výpovědní lhůty.
  • Při vyzvedávání dítěte po obědě připravíme odpolední svačinu na výslovné přání rodičů.
  • Kompletní pitný a stravovací režim je hrazen zvlášť/ zahrnuje celodenní přístup k nápojům dle denní nabídky, dopolední svačinu, oběd, odpolední přesnídávku.
  • Stravné je nutno odhlásit vždy den předem do 9 hodin. V případě neodhlášení je možné stravu po domluvě vyzvednout ve školce.
  • „Neprojedené“ stravné se vyúčtuje 1x ročně. Vždy v září po ukončení šk.roku, případně při ukončení školní docházky v průběhu šk.roku.
  • Z fondu školních aktivit jsou hrazené výlety, kulturní akce, apod. Hradí se zvlášť 2-3x ročně.
  • Další školní akce (lyžařský kurz, plavecký kurz apod.) se hradí zvlášť.
  • Dále nejsou zahrnuta řešení speciálních problémů: např. logopedie, vyšetření očí, testování rozumových schopností, atd.