Zápis

essay buy term paper Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ- U Letiště s.r.o. proběhne 31.5. 2018 od 8:00 do 15:00 v budově školy. Mimo tento termín neváhejte kontaktovat ředitelku školy s dotazem na volná místa ve školce.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z podmínek školy pro přijímání dětí a z následujících kritérií:

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zápis od šk. r. 2018/2019
1. Věk dítěte
2. Sourozenec ve školce

Seznam přijatých dětí zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce školy dne 21.6.2018:
reg.čísla přijatých dětí

Vyjádření o příjetí si zák.zástupce může vyzvednout v budově školy kdykoliv po předcházející tel. dohodě ve dnech 21.-22.6.2018. Poté je zašleme na adresu trv.bydliště s doručenkou do vlastních rukou.

žádost pro školní rok 2018/2019:
WORD:žádost o přijetí 2018_2019
PDF:žádost o přijetí 2018_2019 essay help